Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Epidemiologia kardiomiopatii dziecięcej w Australii ad – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Epidemiologia kardiomiopatii dziecięcej w Australii ad

2 lata ago

517 words

Pacjenci byli poszukiwani od wszystkich australijskich dorosłych kardiologów, wiejskich pediatrów i ośrodków transplantacji serca. Zatwierdzenie komitetu etyki uzyskano zgodnie z wymaganiami dla każdego ośrodka. W każdej lokalizacji kandydaci na studia byli rekrutowani z wielu źródeł, w tym z bazy danych kardiologii i dokumentacji medycznej oraz z dzienników badań echokardiograficznych. Kryteria wykluczenia obejmowały wrodzoną wadę serca; zaburzenie czynności serca wywołane arytmią; Choroba Kawasaki; wcześniejsza ekspozycja na kortykosteroidy lub antracykliny; postępująca ogólnoustrojowa, metaboliczna lub nerwowo-mięśniowa choroba powodująca inne ciężkie zajęcie narządów; dysfunkcja serca wynikająca z nieprawidłowości w innych narządach; i matczynej cukrzycy lub wcześniactwa dla dzieci, które wystąpiły przed upływem czterech tygodni życia. Dostępna dokumentacja medyczna każdego zapisanego pacjenta została przejrzana, a prospektywna obserwacja została przeprowadzona dla pacjentów, którzy nie byli widziani w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zgon uznano za objaw prezentujący się u pacjentów z nagłą lub niewyjaśnioną śmiercią i bez wcześniejszych objawów. Prawo australijskie wymaga przeprowadzenia sekcji zwłok w przypadku nagłej lub niewyjaśnionej śmierci, a pacjenci zostali zidentyfikowani na podstawie scentralizowanych zapisów opracowanych przez Australian Bureau of Statistics, z wykorzystaniem tych samych kodów diagnostycznych, które są używane w dokumentacji medycznej szpitala.
Klasyfikacja przypadków
Ryc. 1. Ryc. 1. Echokardiogram ukazujący charakterystyczne cechy lewostronnego niekomoraka komorowego obejmującego wolną ścianę lewej komory, wierzchołek i dolną przegrubkę międzykomorową. Naprzemienne palcowe miokardialne trabekuły i głębokie wgłębienia mięśnia sercowego tworzą pseudohipertroficzny, gąbczasty wygląd. RA oznacza prawe przedsionki, lewe przedsionki LA, prawą komorę prawej komory i lewą komorę lewej komory.
Pojedynczy obserwator przyporządkował każdego pacjenta do kategorii diagnostycznej zgodnie z klasyfikacją kardiomiopatii Światowej Organizacji Zdrowia, 8 po bezpośrednim przejrzeniu wszystkich dostępnych informacji o sercu. Rozszerzoną kardiomiopatię definiowano przez zmniejszoną czynność skurczową lewej komory w obecności objawów lub rodzinnej historii kardiomiopatii rozstrzeniowej, skracania skurczu lewej komory o 20 procent lub mniej w przypadku braku regionalnych zaburzeń ruchomości ściany w badaniu echokardiograficznym u pacjentów bezobjawowych bez rodziny historię lub typowe cechy patologiczne podczas autopsji (w tym limfocytarnego zapalenia mięśnia sercowego). Kardiomiopatia przerostowa została zdefiniowana w wyniku niewyjaśnionego przerostu przegrody międzykomorowej, przerostu wolnej ściany lewej komory lub obu (grubość ściany większa niż 2 SD powyżej średniej normalnej) lub grubość wolnej ściany prawej komory przekraczająca 4 mm. Restrykcyjną kardiomiopatię definiowano przez upośledzone wypełnienie rozkurczowe z zachowaną funkcją skurczową i normalną grubością ściany komór. Kardiomiopatia niesklasyfikowana obejmowała wszystkie inne przypadki, w tym te, w których nie występowała ubytek lewej komory9. Cechy diagnostyczne niezakompletowania lewej komory obejmowały udział ponad 50 procent zajętego segmentu lewej komory, w oparciu o obrazowanie serca lub bezpośrednie badanie serca. Pomiary echokardiograficzne znormalizowano zgodnie z powierzchnią ciała.10 Przykład echokardiogramu od pacjenta z niezakłóceniem lewej komory pokazano na rycinie 1
[więcej w: cedrus, zdjęcie zęba cena, lekarz poz co to ]
[przypisy: neurovit forum, gyncentrum katowice, marvit wołomin ]

0 thoughts on “Epidemiologia kardiomiopatii dziecięcej w Australii ad”