Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej czesc 4 – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej czesc 4

2 lata ago

444 words

U dzieci w wieku od 24 do 35 miesięcy wskaźnik ten był o 44 procent niższy w 2001 r. Niż w 1998 r. I 1999 r. (35,6 przypadków na 100 000 w porównaniu z 63.3, przedział ufności 95 procent, 27 do 56 procent). W przypadku dzieci w wieku trzech lub czterech lat stawki w 2001 r. Nie różniły się znacząco od wartości podstawowych. Rycina 2. Ryc. 2. Procentowe zmiany częstości inwazyjnej choroby pneumokokowej, według grupy wiekowej i stanu, w którym umiejscowiona była aktywna lokalizacja rdzenia bakteryjnego. Procentowy spadek obliczono, porównując częstość występowania w 2001 r. Ze średnią zapadalnością w latach 1998 i 1999. W państwach spadek wśród dzieci w wieku poniżej 2 lat korelował istotnie ze spadkiem wśród osób w wieku 20-39 lat (r = 0,89, P = 0,008), ale nie przy spadku wśród osób w wieku od 40 do 64 lat (r = -0,09, P = 0,85) lub 65 lat lub starszych (r = 0,36, P = 0,42).
Wśród dzieci poniżej drugiego roku życia skala spadku w latach 1998 i 1999 do 2001 była znacznie większa w przypadku czarnych dzieci (z 437,6 przypadków na 100 000 do 119,6) niż w przypadku białych dzieci (z 132,7 do 50,6). Jednak zmiany procentowe były podobne: spadek o 73 procent wśród czarnych (przedział ufności 95 procent, 66 do 78 procent) i 62 procent spadek wśród białych (przedział ufności 95 procent, 55 do 68 procent). Procentowa zmiana częstości występowania choroby wymagającej hospitalizacji (z 56,8 przypadków na 100 000 do 21,2, spadek wynoszący 63 procent) wśród dzieci poniżej drugiego roku życia nie różniła się istotnie od procentowej zmiany odsetka chorych leczonych bez hospitalizacji (z 132,7 do 38,1, spadek o 71 procent). Podobnie, procentowa zmiana częstości pneumokokowego zapalenia opon mózgowych (z 10,3 przypadków na 100 000 do 4,2, spadek o 59 procent) była podobna jak w przypadku innych zespołów (z 179,4 do 55,8, spadek o 69 procent). Procentowa zmiana w częstości występowania choroby była najwyższa w Kalifornii, ze spadkiem o 85 procent (95 procent przedziału ufności, 37 do 96 procent) oraz stanem Nowy Jork, z spadkiem o 83 procent (przedział ufności 95 procent, 67 do 92 procent), a najmniejszy w Oregonie, ze spadkiem o 38 procent (przedział ufności 95 procent, 2 do 61 procent) (rysunek 2).
Tabela 1. Tabela 1. Zmiany szacunkowych częstości inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci poniżej dwóch lat, według roku i serotypu, od 1998 do 2001. W przypadku dzieci poniżej drugiego roku życia odsetek chorób spowodowanych serotypami szczepionek spadł ogólnie o 78 procent; znaczące spadki choroby obserwowano dla wszystkich poszczególnych serotypów zawartych w szczepionce (Tabela 1). W porównaniu z linią podstawową częstość występowania chorób związanych ze szczepami powiązanymi ze szczepionką jako grupą była w 2001 r. O 50 procent niższa
[więcej w: lekarz poz co to, sanatorium odchudzające dla dorosłych, korona na cyrkonie cena ]
[więcej w: neurovit forum, gyncentrum katowice, marvit wołomin ]

0 thoughts on “Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej czesc 4”