Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Rolasystemu Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Rolasystemu Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego

2 lata ago

343 words

width=300Najnowsza metaanaliza pojawiających się danych z badań i rejestrów sugeruje, że u pacjentów z wstrząsem kardiogennym poddawanych angioplastyce, strategia wszczepienia urządzenia Impella przed wykonaniem angioplastyki wiąże się z lepszym czasem przeżycia w porównaniu ze strategią inicjacji wsparcia Impella dopiero po zakończeniu angioplastyki. Ponadto zwiększono poparcie dla idei rutynowego monitorowania Swan-Ganza podczas leczenia wstrząsu kardiogennego. Aby określić wykonalność i kliniczną użyteczność rutynowego włączania tych 2 koncepcji w leczenie wstrząsu kardiogennego, William O Neill utworzył Detektywową Szokową Inicjatywę Detroit. Dokładniej, 4 miejsca w obszarze metropolitalnym Detroit zgodziły się leczyć pacjentów z wstrząsem kardiogennym komplikującym ostry zawał mięśnia sercowego, stosując wspólnie uzgodniony protokół kładący nacisk na inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne i szybkie inicjowanie wsparcia Impella. Przetrwanie u 41 pacjentów włączonych do tego pojedynczego badania wyniosło 76%, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z historycznymi wskaźnikami kontroli instytucjonalnej wynoszącymi 50%. Biorąc pod uwagę te zachęcające wyniki, krajowa, wieloośrodkowa inicjatywa o wysokiej jakości zatytułowana Narodowa Inicjatywa Szoku Kardiologicznego ma zostać uruchomiony. Wśród wskaźników, które będą śledzone w tym badaniu, znajduje się pytanie, czy można osiągnąć 80% skuteczności przy pomocy strategii opracowanej w ramach inicjatywy Detroit. Oczekujemy, że wkrótce nastąpi powszechne przyjęcie tej strategii szybkiego wprowadzenia Impelli w leczeniu pacjentów z wstrząsem kardiogennym. Z kolei oczekuje się, że strategia ta poprawi przeżycie.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych 42% pacjentów z wstrząsem kardiogennym powikłanym zawałem mięśnia sercowego jest leczonych wewnątrzaortalną pompą balonową, pomimo braku dowodów na to leczenie we wstrząsie kardiogennym. Natomiast tylko 6% leczonych jest Impellą. Chociaż nie ma dowodów opartych na randomizowanych badaniach klinicznych, coraz więcej danych z rejestru i obserwacji sugeruje ważną rolę systemu Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego. W związku z tym wydaje się rozsądnym oczekiwać znacznego wzrostu w ciągu następnych kilku lat w stosowaniu urządzenia Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego, przy jednoczesnym zmniejszeniu użycia wewnątrzaortalnej pompy balonowej.

0 thoughts on “Rolasystemu Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych