Skip to content

Stent do uwalniania Paclitaxelu do zapobiegania restenozie wieńcowej ad

2 lata ago

445 words

Chociaż w badaniu histologicznym stwierdzono opóźnienie śródbłonka, co potwierdziło potrzebę leczenia przeciwpłytkowego, wyniki nie sugerowały podostrych powikłań zakrzepowych, podczas gdy pacjenci otrzymywali tyklopidynę. W kolejnych sześciomiesięcznych badaniach, w których odstawiono tyklopidynę miesiąc po implantacji stentu, nie było późnej śmierci z powodu zakrzepicy w stencie. Biorąc pod uwagę te obiecujące dowody skuteczności i akceptowalnego profilu bezpieczeństwa, dalsze badania zostały uznane za uzasadnione. Zaprojektowaliśmy wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie, aby przetestować hipotezę, że stenty pokryte paclitaxelem będą hamować rozrost neointimy u pacjentów z chorobą wieńcową wymagającą stentowania pojedynczych nowych zmian natywnych. Nasze badanie, azjatyckie badanie kliniczne stentów Paclitaxel-Eluting (ASPECT), porównywało bezpieczeństwo i skuteczność stentów uwalniających paklitaksel z bezpieczeństwem i skutecznością niepowlekanych stentów tego samego typu.
Metody
Wybór pacjentów
Włączono pacjentów z objawami, którzy mieli co najmniej 18 lat i zgłosili się na ochotnika do kontynuacji. Kryteria wykluczenia obejmowały frakcję wyrzutu wynoszącą mniej niż 35 procent; koagulopatia; nieuleczalne nadwrażliwości; wyniki innych badań w ciągu ostatnich 30 dni; ciąża; oczekiwana długość życia krótsza niż rok; zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 72 godzin; inne procedury rewaskularyzacji w ciągu poprzedniego miesiąca; obecność skrzepliny wieńcowej; silne zwapnienie; całkowita okluzja; kolejne zwężenie o więcej niż 50% w docelowym statku; długość uszkodzenia większa niż 15 mm; wiele stentów; proksymalna krętność; kątowanie powyżej 45 procent; niezabezpieczone lewe-główne zmiany wieńcowe; i słaby dystalny spływ. Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje etyczne. Uczestnicy wyrazili pisemną zgodę, a badanie przeprowadzono między styczniem 2000 r. A marcem 2001 r. Zgodnie z Deklaracją Helsińską.
Projekt badania
W trzem ośrodkowym randomizowanym badaniu porównywano stenty pokryte jedną z dwóch dawek paklitakselu z niepowleczonym stentem kontrolnym o tym samym projekcie. Populację badaną poddano stratyfikacji według średnicy stentu i randomizowano w blokach (w stosunku 1: 1: 1). Stenty (Cook) każdej średnicy zostały uporządkowane w losowej kolejności. Po angiografii w celu określenia średnicy naczyń wybrano stenty o odpowiedniej średnicy w kolejności sekwencji. Pacjenci, badacze i laboratoria analiz podstawowych nie byli świadomi losowych zadań grupowych.
Angioplastyka i procedura stentowania
Standardową angioplastykę i umieszczenie stentu wykonano metodą radialną lub udową oraz techniką over-the-wire. Zmiany były predilowane standardowym balonem równym lub mniejszym niż średnica naczynia referencyjnego. Stent, wstępnie założony na balonie semikompatybilnym, został wybrany tak, aby uzyskać stosunek stent-to-artery w przybliżeniu 1,1: 1,0. Stent został dostarczony przez nadciśnienie pod niskim ciśnieniem i rozszerzony w razie potrzeby, aby osiągnąć minimalne zwężenie szczątkowe (<10%). W przypadku dystalnej lub proksymalnej sekcji, umieszczono drugi niepowlekany stent albo typu badania, albo innego typu.
Stent stosowany w badaniu to stent Supra-G o długości 15 mm (Cook) o średnicy 2,5, 3,0 i 3,5 mm
[podobne: granat indeks glikemiczny, ubytek słuchu, szpital bródnowski rejestracja ]
[podobne: podskórne gule, troponina normy, kokcydia ]

0 thoughts on “Stent do uwalniania Paclitaxelu do zapobiegania restenozie wieńcowej ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: program dla stomatologii[…]