Skip to content

Tag: neurovit forum

Watson and DNA: Dokonywanie rewolucji naukowej

2 lata ago

536 words

Pięćdziesiąt lat temu młody student południowoafrykański, który miał wygrać nagrodę Nobla, odbył krótką pielgrzymkę z Oksfordu do Cambridge, aby złożyć wyrazy szacunku modelowi chemicznemu wystawionemu w Pokoju 103 laboratorium Cavendish. To było, pomyślał później Sydney Brenner, po prostu najbardziej ekscytujący dzień w jego życiu. Francis Crick i James Watson w Cambridge w Wielkiej Brytanii. (Dzięki…

Stent do uwalniania Paclitaxelu do zapobiegania restenozie wieńcowej ad 5

2 lata ago

119 words

Trzydzieści siedem otrzymało cilostazol (29 na miesiąc i 8 na sześć miesięcy); również miało abciximab po zabiegu, a 3 miało standardową heparynę po zabiegu. Jeden pacjent otrzymał aspirynę i tiklopidynę po zabiegu, ale nie przyjmował aspiryny ani tiklopidyny po wypisaniu z powodu klinicznie znaczącego krwawienia z cewki moczowej. Wyniki angiograficzne Tabela 3. Tabela 3. Pomiary…

Stężenie ołowiu we krwi i opóźnione dojrzewanie u dziewcząt ad 5

2 lata ago

39 words

Żadna miara wzrostu nie była istotnie związana z wiekiem w okresie menarche. Wyższe stężenia ołowiu we krwi (3 .g na decylitr vs. .g na decylitr) wiązały się ze zmniejszoną wysokością (spadek regresji = 0,51, P <0,001), ale nie ze zmianami wskaźnika masy ciała lub masy ciała, po dostosowaniu do wieku, wieku do kwadratu, rasy i…

Zaburzenia intelektualne u dzieci ze stężeniem ołowiu krwi poniżej 10 g na decylitr ad 5

2 lata ago

576 words

Stowarzyszenia nie różniły się istotnie w zależności od wieku. Z ogólnego oszacowania wzrost średniego stężenia ołowiu we krwi o całe życie rzędu .g na decylitr był związany ze spadkiem o 0,87 punktu IQ; szacunki dla współbieżnych stężeń ołowiu we krwi i średnich stężeń u dzieci były podobne, natomiast dla szczytowego stężenia ołowiu było nieco mniejsze.…

Skuteczność i efektywność kosztowa chemioterapii wspomagającej u kobiet z niedrobnokomórkowym rakiem piersi – model analizy decyzyjnej ad 9

2 lata ago

565 words

Dla 45-letniej kobiety chemioterapia musi być co najmniej 63 procent skuteczna, aby uzyskać dodatkowy rok z dostosowaniem do jakości. Jak omówiono powyżej, zgłoszone korzyści terapii adiuwantowej są znacznie poniżej tych progów. Czas trwania świadczenia ma dramatyczny wpływ na progi. Biorąc pod uwagę optymistyczny pogląd na całe życie, progi dla zysku w jednym skorygowanym o jakość…

Skuteczność i efektywność kosztowa chemioterapii wspomagającej u kobiet z niedrobnokomórkowym rakiem piersi – model analizy decyzyjnej ad 7

2 lata ago

540 words

Krzywa korzyści przecina oś poziomą w punkcie progowym, skończonym punkcie, w którym dwie strategie mają równe korzyści lub wartości dla dowolnej lub wszystkich zmiennych.12 Z definicji stosunek kosztów do skuteczności w punkcie progowym jest nieskończony. Przyrostowy stosunek kosztów do skuteczności został określony na podstawie prawdopodobieństwa nawrotu lub skuteczności chemioterapii przekraczającej poziomy progowe. Jak pokazuje wykres…

Skuteczność i efektywność kosztowa chemioterapii wspomagającej u kobiet z niedrobnokomórkowym rakiem piersi – model analizy decyzyjnej czesc 4

2 lata ago

525 words

Względna skuteczność lub zmniejszenie ryzyka względnego to coroczny spadek ryzyka zachorowania na raka. Całkowita lub całkowita redukcja ryzyka byłaby niższa; przez pierwszy rok wynosiłoby 5 procent (10 procent w grupie nieleczonej w porównaniu z 5 procentami, jeśli wszyscy pacjenci byli leczeni) .20 Przy założeniu, że korzyść z terapii jest ograniczona do pierwszych pięciu lat, ryzyko…

Zydowudyna po ekspozycji zawodowej na ludzki wirus upośledzenia odporności

2 lata ago

867 words

Piszemy, aby zakwestionować niedawne zalecenie publicznej służby zdrowia, aby lekarz uzyskał pisemną zgodę pracownika opieki zdrowotnej przed przepisaniem zydowudyny jako profilaktyki po narażeniu zawodowym na HIV.1 Ten nowy mandat stanowi subtelny atak na przepisanie przez lekarza prerogatyw i ryzyko podważenia poinformowanych – proces zgody na spełnienie wymogu prawnego pro forma. Przypuszczalnie podstawą zalecenia dla pisemnej…