Skip to content

Terapia antyretrowirusowa, w której zasoby są ograniczone czesc 4

2 lata ago

487 words

Wysiłki mające na celu zapewnienie dostępu do HAART, które nie zawierają innych efektywnych kosztowo interwencji w kompleksowy plan podstawowej opieki zdrowotnej, mogą mieć ograniczony wpływ na zachorowalność i śmiertelność wśród pacjentów zakażonych HIV w takich warunkach. Zwiększenie dostępu do opieki profilaktycznej i leczenia infekcji oportunistycznych pozostaje dodatkowym wyzwaniem. Część aktualnego globalnego budżetu na zapobieganie zakażeniom wirusem HIV oraz opiekę nad pacjentami zakażonymi HIV należy skierować na wsparcie prób klinicznych interwencji mających na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności związanej z HIV w krajach rozwijających się. Priorytety
Ogólnym celem powinno być zapewnienie dostępu do terapii i opieki, które zmniejszają zachorowalność i śmiertelność związaną z zakażeniem wirusem HIV. Wysiłki mające na celu zapewnienie dostępu do niedrogich leków przeciwretrowirusowych są ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu, ale należy podjąć szereg dodatkowych kroków. Wraz z promowaniem globalnego dostępu do przystępnego cenowo HAART zobowiązany jest do zapewnienia, w miarę możliwości, że leki te będą bezpośrednio korzystne dla pacjentów. Programy rozszerzające dostęp do HAART zapewnią wyjątkową możliwość poprawy ogólnych systemów opieki zdrowotnej. Całe społeczności skorzystają na ulepszonym świadczeniu podstawowej opieki zdrowotnej, integracji programów opieki i profilaktycznych oraz dostępności przeszkolonych, doświadczonych pracowników służby zdrowia.
Międzynarodowa społeczność zdrowia musi wspierać tworzenie infrastruktury niezbędnej do monitorowania klinicznego i zdrowotnego wpływu leczenia HIV, w tym oceny wpływu HAART na zachorowalność i śmiertelność związaną z HIV, która może być całkiem odmienna od tej, którą stwierdzono w kraje rozwinięte. Należy monitorować przestrzeganie schematów leczenia i rozwój oporności na leki. Niezbędna jest stała dostępność leków i unikanie nieoptymalnych schematów leczenia przeciwretrowirusowego. W wielu przypadkach czynniki, takie jak niedobory żywieniowe i współistnieje z endemicznymi patogenami, mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną i wirusologiczną na HAART.
Ważne będzie także monitorowanie wpływu dostępu do HAART na zachowania wysokiego ryzyka i przenoszenie wirusa HIV. Dzięki zwiększonemu dostępowi do HAART kraje rozwijające się muszą podjąć dalsze badania kliniczne, mające na celu optymalizację wytycznych dotyczących opieki klinicznej u pacjentów zakażonych HIV w sytuacjach lokalnych. Niedostarczenie zasobów niezbędnych do przeszkolenia personelu medycznego, zapewnienie niezawodnego monitorowania w laboratorium i optymalizacja wytycznych dotyczących leczenia może ograniczyć korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z globalnych wysiłków na rzecz rozszerzenia dostępu do HAART.
Author Affiliations
Z Wydziału Chorób Zakaźnych, Johns Hopkins Medical School, Baltimore (SJR, JGB, RCB); Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, National Institutes of Health, Bethesda, Md. (TCQ); i Departament Epidemiologii, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore (CB).

[hasła pokrewne: granat indeks glikemiczny, dietetyk szczecin cennik, logo służby zdrowia ]
[podobne: podskórne gule, troponina normy, kokcydia ]

0 thoughts on “Terapia antyretrowirusowa, w której zasoby są ograniczone czesc 4”