Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Wartość prognostyczna wykrywania immunocytologicznego przerzutów do szpiku kostnego w nerwiaku płodowym ad 7 – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Wartość prognostyczna wykrywania immunocytologicznego przerzutów do szpiku kostnego w nerwiaku płodowym ad 7

2 lata ago

605 words

Przeżycie wolne od postępu choroby u pacjentów z rozsianą chorobą (stadium IV), według liczby komórek nerczaka zarodka na 100 000 komórek szpiku na podstawie analizy immunocytologicznej. Górny panel pokazuje przeżycie u wszystkich pacjentów (n = 84); 13 nie miało wykrywalnych przerzutów szpiku, 11 miało .20 komórek guza, a 60 miało> 20 komórek nowotworowych (P = 0,08). Dolny panel pokazuje przeżycie u pacjentów w wieku poniżej roku życia w momencie rozpoznania (n = 13); 5 nie miało wykrywalnych przerzutów, a 8 miało> 20 komórek nowotworowych (P = 0,03). Oceny znakowe reprezentują poszczególnych pacjentów z czasem przeżycia bez progresji. Gdy przeżycie bez progresji było analizowane zgodnie z zawartością guza w szpiku kostnym, było ono znacząco zmniejszone u pacjentów z chorobą, która prawdopodobnie była zlokalizowana lub regionalna (stadium I, II lub III), u której w momencie rozpoznania wystąpiły przerzuty do szpiku (p = 0,006 ). Gdy przeżycie bez progresji było analizowane zgodnie z etapem klinicznym, nie było ono zmniejszone u pacjentów z przypuszczalną chorobą stadium I, którzy mieli okultystyczne przerzuty, ale zdecydowanie zmniejszyło się wśród osób z chorobą w stadium II (p = 0,03) i prawdopodobnie zmniejszyło się wśród osób z Stadium III choroba (P = 0,09). Stężenie komórek nowotworowych było ważną zmienną, ponieważ czas przeżycia bez progresji był najkrótszy u pacjentów z więcej niż 6 komórkami nerwiaka zarodkowego na 100 000 normalnych komórek (P = 0,001, Fig. 3, góra). Wiek w chwili rozpoznania miał decydujący wpływ na przeżycie przerzutów do szpiku kostnego. Wśród pacjentów z nowotworem miejscowym lub regionalnym, którzy zostali zdiagnozowani po ukończeniu pierwszego roku życia, przerzuty były związane ze zmniejszeniem przeżycia wolnego od progresji (P = 0,005), a istotnym czynnikiem była również ilość guza w szpiku kostnym (P = 0,003; Ryc. 3, dół). Jednak wśród pacjentów z rozpoznaniem stadium I, II lub III choroby przed ukończeniem pierwszego roku życia obecność okultystycznych komórek nowotworowych, niezależnie od ich liczby, nie korelowała z wynikami (P = 0,75, dane nieukazane). Osiemdziesiąt sześć procent pacjentów z chorobą w stadium IV miało przerzuty do szpiku, które zostały wykryte za pomocą analizy immunocytologicznej, i okazało się, że mieli oni mniejszy czas przeżycia bez progresji (P = 0,08). Ponadto większa ilość guza w szpiku kostnym mogła być związana z najkrótszym czasem przeżycia bez progresji choroby (p = 0,08, ryc. 4, góra). Ocena danych według wieku w chwili rozpoznania wykazała, że wśród pacjentów z chorobą w stadium IV, którzy byli starsi niż rok po rozpoznaniu, przerzuty do szpiku nie miały wpływu na wynik (P = 0,80, dane nieukazane). Natomiast u osób w wieku poniżej jednego roku życia w momencie rozpoznania przerzuty były związane ze słabym wynikiem (P = 0,07); różnica ta była znacząca, gdy przeżycie wolne od progresji u pacjentów bez udziału szpiku kostnego było porównywalne z tym u pacjentów z więcej niż 20 komórkami nowotworowymi na 100 000 komórek prawidłowych (P = 0,03, Fig. 4, dół).
Spośród 14 pacjentów z chorobą w stadium IVS 5 nie miało wykrywalnych komórek nowotworowych w szpiku kostnym. Wynik, który był znany u 11 z 14 pacjentów (9 z dodatnim szpikiem i 2 z dodatnim szpikiem) nie był związany z obecnością lub brakiem komórek nerwiaka niedojrzałego (P = 0,76); 8 z tych 11 przeżyło bez postępu choroby przez 3 do 28 miesięcy po rozpoznaniu (mediana, 13).
Dyskusja
Wykazano, że zastosowanie przeciwciał, które rozpoznają komórki nerwiaka niedojrzałego, ale nie prawidłowe komórki szpiku kostnego, poprawia zdolność wykrywania przerzutów w aspiratach szpiku i próbkach z biopsją trepanalną.15, 18, 29 30 31 32 33 34 35 36 Przeprowadziliśmy prospektywne badanie, które potwierdza, że analiza immunocytologiczna aspiratów szpiku jest bardziej czuła niż standardowe badanie wymazu lub biopsja trepaniny w wykrywaniu przerzutów w szpiku kostnym pacjentów z nerwiakiem zarodkowym
[patrz też: alergosan koszalin, szpital tochtermana radom, podskórne gule ]

0 thoughts on “Wartość prognostyczna wykrywania immunocytologicznego przerzutów do szpiku kostnego w nerwiaku płodowym ad 7”