Skip to content

Włączanie fali w pandemii AIDS czesc 4

2 lata ago

522 words

Obecności ryzyka nie można jednak wykorzystać jako usprawiedliwienia dla nieśmiałych działań. Kryzys wymaga, abyśmy działali odważnie i dokładali wszelkich starań, aby znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Skuteczność tej inicjatywy będzie mierzona liczbą osób zapisanych na udane programy leczenia oraz spadkiem wskaźnika infekcji w krajach, w których jesteśmy aktywni. Jednak naszym długoterminowym celem jest ustanowienie modeli, które mogą być powielane w biednych zasobach na całym świecie. Długoterminowy sukces tej inicjatywy będzie mierzony liczbą krajów, które przyjmują metody i wnioski z bezpośrednich inicjatyw tworzonych przez fundację.
Narody świata mają wiele do zrobienia, aby zwalczyć ten globalny kryzys, ale jestem podbudowany poczuciem pilności, które zaczyna się rozwijać na każdym kontynencie. Jestem wdzięczny za ogłoszenie, które prezydent George W. Bush przedstawił w swoim przemówieniu na temat stanu Unii, w którym zalecił nam zwiększenie wydatków z miliarda dolarów do 3 miliardów dolarów rocznie w ciągu następnych pięciu lat w celu zwalczania globalnej epidemii AIDS. Naszym obowiązkiem jest teraz lobbowanie Kongresu, aby pieniądze zostały przywłaszczone na proponowanych poziomach, bez nieodpowiedzialnych ograniczeń, aby ograniczyć ich wykorzystanie.
Ważne jest także, aby Kongres był informowany o źródłach finansowania. Nie chcemy, aby pieniądze pochodziły z innych inicjatyw związanych z opieką zdrowotną. Medicaid opiekuje się 40 procentami osób chorych na AIDS w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 18 państw myśli o ograniczeniu finansowania Medicaid, ponieważ mają one tak straszne problemy z budżetem. Dlatego bardzo ważne jest, aby były to nowe pieniądze, a nie pieniądze odebrane innym programom, w tym naszym pozostałym zobowiązaniom wobec krajów rozwijających się. Muszę również działać w imieniu globalnego funduszu. Obecna propozycja prezydenta Busha polega na przeznaczeniu jedynie 200 milionów dolarów na fundusz – nawet mniej niż w tym roku. Chciałbym, aby w tym celu wykorzystano więcej pieniędzy.
Jako liderzy tej walki z AIDS, w środowisku medycznym zasługują na nasze podziękowania za niestrudzone wysiłki. Uniemożliwiłeś nam zapobieganie współczesnemu kryzysowi AIDS przed niszczeniem całych narodów. Teraz musimy zmienić tę możliwość w rzeczywistość. Wzywam państwa do kontynuowania wysiłków na rzecz walki z tą katastrofalną pandemią, zarówno poprzez pracę w zawodzie lekarza, jak i poprzez działania obywatelskie jako obywatele świata. Razem możemy zapewnić, że te pieniądze zostaną przywłaszczone i że wydamy je we właściwy sposób.
Moją obietnicą dla was jest to, że nie będziecie sami w walce z tym rosnącym kryzysem. Jestem zaangażowany we współpracę z rządami krajów rozwijających się, ekspertami w dziedzinie badań nad AIDS, polityką zdrowia publicznego, edukacją i opieką zdrowotną, a także wszystkimi obywatelami, dopóki razem nie odwrócimy się od pandemii AIDS.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Zaprezentowany na 10. konferencji dotyczącej retrowirusów i infekcji oportunistycznych, Boston, 10-14 lutego 2003 r.
Author Affiliations
Od Prezydenckiej Fundacji Williama J. Clintona w Nowym Jorku.

Cytowanie artykułów (21)
Zamknij Cytowanie artykułów
Listy
Zamknij listy
[podobne: leczenie po usunięciu paznokcia, granat indeks glikemiczny, stomatologia estetyczna warszawa ]
[więcej w: mikrocytoza, metafedron wiki, www dialab pl ]

0 thoughts on “Włączanie fali w pandemii AIDS czesc 4”