Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
Występowanie kardiomiopatii dziecięcej w dwóch regionach Stanów Zjednoczonych czesc 4 – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Występowanie kardiomiopatii dziecięcej w dwóch regionach Stanów Zjednoczonych czesc 4

2 lata ago

168 words

Przeprowadzono testy interakcji z wykorzystaniem regresji logistycznej i regresji Poissona w celu oceny znaczenia wyników podgrup. Wszystkie podane wartości P są oparte na dwustronnych testach. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 467 dzieci z kardiomiopatią zdiagnozowaną w 1996, 1997, 1998 i 1999. Tabela przedstawia charakterystykę linii podstawowej 467 dzieci z kardiomiopatią, którzy zostali zapisani w latach 1996 i Anglia (40 procent) i Central Southwest (60 procent) w Stanach Zjednoczonych. Sześćdziesiąt procent to chłopcy, a 58 procent to biali. Prawie połowa (41 procent) otrzymała diagnozę kardiomiopatii w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia. Najczęstszym typem była kardiomiopatia dylatowa, stanowiąca 51 procent przypadków.
Tabela 2. Tabela 2. Roczne występowanie kardiomiopatii dziecięcej w Nowej Anglii i południowo-zachodnim rejonie środkowym na podstawie przypadków zdiagnozowanych w 1996, 1997, 1998 i 1999. Całkowita roczna częstość występowania kardiomiopatii (tabela 2) wynosiła 1,13 przypadków na 100 000 dzieci (95-procentowy przedział ufności, od 1,03 do 1,23 przypadków na 100 000). Częstość występowania kardiomiopatii była istotnie wyższa w Nowej Anglii niż na Środkowym Południowym Zachodzie (1,44 vs. 0,98 przypadków na 100 000, P <0,001). Bezpośrednie ustandaryzowane stawki skorygowane o płeć, wiek i rasę lub grupę etniczną według populacji USA w wieku poniżej 18 lat wynosiły 1,59 na 100 000 dla Nowej Anglii i 0,84 na 100 000 dla Central Southwest (p <0,001). Nie było znaczącej różnicy w częstości występowania w latach. Chłopcy częściej otrzymywali diagnozę kardiomiopatii niż dziewcząt, a regionalna różnica była wyraźniejsza u chłopców niż u dziewcząt. Częstość występowania wahała się w zależności od wieku, a dzieci w wieku poniżej roku życia prawie 12 razy częściej otrzymywały diagnozę kardiomiopatii niż dzieci w wieku jednego roku lub starszych (8,34 w porównaniu do 0,70 przypadków na 100 000). Grupa rasowa lub etniczna była również istotnie związana z częstością występowania kardiomiopatii, z białymi dziećmi mającymi najniższą częstość występowania.
Częstość występowania kardiomiopatii różniła się w zależności od typu: kardiomiopatia rozstrzeniowa była najczęstsza, kardiomiopatia przerostowa była drugą najczęściej występującą, a inne rodzaje kardiomiopatii, w tym restrykcyjne i arytmiczne, były rzadsze (Tabela 1). Nie było żadnych znaczących interakcji między żadną z tych podgrup a regionem geograficznym.
Tabela 3. Tabela 3. Roczne występowanie kardiomiopatii w różnych podgrupach na podstawie przypadków rozpoznanych w 1996, 1997, 1998 i 1999 roku. Tabela 3 przedstawia wskaźniki zapadalności dla wszystkich dwukierunkowych kombinacji podgrup. Wystąpiło tylko jedno znaczące oddziaływanie, które było między wiekiem rozpoznania i płci (P = 0,004). Nie zaobserwowano istotnej różnicy w częstości występowania u niemowląt, ale wśród dzieci, które uzyskały diagnozę w wieku roku lub później, kardiomiopatia była częstsza u chłopców.
Ryc. 1. Ryc. 1. Pierwotne przyczyny 61 przypadków kardiomiopatii przerostowej i 77 przypadków kardiomiopatii rozrodczej zdiagnozowanych w 1996, 1997, 1998 i 1999 r. Pierwotne przyczyny pozostałych 135 przypadków kardiomiopatii przerostowej i 162 przypadki kardiomiopatii rozstrzeniowej były nieznane w diagnozie.
Tabela 4
[przypisy: badanie ferrytyna cena, mikrodermabrazja zalecenia po zabiegu, szpital bródnowski rejestracja ]
[podobne: szpital tochtermana radom, mariusz wlazły facebook, zapalenie mieszkow wlosowych ]

0 thoughts on “Występowanie kardiomiopatii dziecięcej w dwóch regionach Stanów Zjednoczonych czesc 4”