Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/tymek10/ftp/fizjoterapia-bydgoszcz.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 85
admin – Fizjoterapia Bydgoszcz
Skip to content

Autor: admin

Rolasystemu Impella w leczeniu wstrząsu kardiogennego

2 lata ago

343 words

Najnowsza metaanaliza pojawiających się danych z badań i rejestrów sugeruje, że u pacjentów z wstrząsem kardiogennym poddawanych angioplastyce, strategia wszczepienia urządzenia Impella przed wykonaniem angioplastyki wiąże się z lepszym czasem przeżycia w porównaniu ze strategią inicjacji wsparcia Impella dopiero po zakończeniu angioplastyki. Ponadto zwiększono poparcie dla idei rutynowego monitorowania Swan-Ganza podczas leczenia wstrząsu kardiogennego. Aby…

Urządzenia Impella

2 lata ago

272 words

Przeprowadzono 3 randomizowane, kontrolowane badania kliniczne porównujące wskaźniki śmiertelności Impella i wewnątrzaortalnej pompy balonowej we wstrząsie kardiogennym. Jednak liczba pacjentów włączonych do każdego z tych badań była niewielka. W największym z tych badań (próba Impress7) badano tylko 48 pacjentów. Nie stwierdzono różnicy w śmiertelności w żadnej z tych prób lub, w rzeczy samej, w metaanalizie…

Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej czesc 4

2 lata ago

444 words

U dzieci w wieku od 24 do 35 miesięcy wskaźnik ten był o 44 procent niższy w 2001 r. Niż w 1998 r. I 1999 r. (35,6 przypadków na 100 000 w porównaniu z 63.3, przedział ufności 95 procent, 27 do 56 procent). W przypadku dzieci w wieku trzech lub czterech lat stawki w 2001…

Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej cd

2 lata ago

366 words

Szczepy, które nie były wrażliwe na trzy lub więcej klas leków, uznano za oporne na wiele szczepów. Roczne skumulowane wskaźniki zapadalności zostały obliczone dla 1996-1999 na podstawie szacunków populacji z US Census Bureau dla tych lat; stawki za 2000 i 2001 r. zostały obliczone na podstawie danych spisu powszechnego z 2000 r. Aby obliczyć częstości…

Nitroprusside u chorych krytycznie chorych z dysfunkcją lewej komory i zwężeniem zastawki aortalnej

2 lata ago

159 words

Podaje się, że leki rozszerzające naczynia są przeciwwskazane u pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej z powodu obaw, że mogą one wywołać zagrażające życiu niedociśnienie. Jednak leki rozszerzające naczynia, takie jak nitroprusydek, mogą poprawić działanie mięśnia sercowego, jeśli skurcz naczyń obwodowych przyczynia się do obciążenia następczego. Metody Ustaliliśmy odpowiedź na dożylną nitroprusydę u 25 pacjentów…

Kompresja serca przez pęknięty tętniak zstępującej aorty piersiowej

2 lata ago

362 words

68-letni mężczyzna miał ostre bóle klatki piersiowej, brzucha, pleców i postępujący szok. W przeszłości przeszedł on naprawę tętniaka aorty brzusznej, resekcji klina bilobar oraz resekcji ściany klatki piersiowej z powodu lewego guza Pancoasta. W tym czasie aorta piersiowa miała średnicę 5,6 cm tuż nad przeponą, ale w dolnej części aorty zstępującej z dużym zakrzepem ściennym…

Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej ad 7

2 lata ago

739 words

Nie zaobserwowano znaczącej zmiany wśród starszych dzieci. Wyniki te są zgodne z zaleceniami dotyczącymi stosowania szczepionki1,2 i zgłaszanych wzorców stosowania szczepionki3; dane dotyczące zasięgu szczepień nie są jeszcze dostępne. Producent sprzedał 9 milionów dawek w 2000 r. I 15,5 miliona dawek w 2001 r .; mniej niż 10 procent sprzedaży w sektorze prywatnym dotyczyło dzieci…

Odmiana inwazyjnej choroby pneumokokowej po wprowadzeniu szczepionki koniugatowej białkowo-polisacharydowej ad 6

2 lata ago

148 words

Częstość występowania choroby serotypu 5 była wyższa w 2001 r. Niż w 1998 r. I 1999 r. Wśród osób w wieku 20-39 lat i osób w wieku od 40 do 64 lat, ale zmiana ta była spowodowana wzrostem liczby przypadków spowodowanych przez serotyp 5 w jednym badaniu miejsce (Kalifornia), które miało izolat w 1998 i…

Nitroprusside u chorych krytycznie chorych z dysfunkcją lewej komory i zwężeniem zastawki aortalnej ad 6

2 lata ago

551 words

W rzeczywistości wszyscy pacjenci, którzy spełniali proste kryteria włączenia, czerpali korzyści z podawania nitroprusydku. Ważnym problemem dotyczącym naszego badania jest to, czy nasi pacjenci rzeczywiście mieli ciężką zwężenie aorty, czy też mieli pseudostenozę wynikającą z niskiej pojemności minutowej serca – stan, który powinien się poprawić wraz z nitroprusydem.17 Uważamy, że w rzeczywistości ciężkie zwężenie zastawki…