Skip to content

Randomizowane badanie wpływu wycofania siarczanu hydroksychlorochinonu w toczniu rumieniowatym układowym ad

2 lata ago

467 words

W związku z tym pacjenci zostali losowo przydzieleni do kontynuowania przyjmowania swojej zwykłej dawki hydroksychlorochiny lub do przyjmowania placebo (obydwa dostarczane przez Winthrop Laboratories, Sterling Drug, Canada, Aurora, Ont.). Ocena Zero-Time
W chwili zerowej wszyscy pacjenci uzyskali szczegółową historię i przeszli badanie fizykalne oraz ocenę okulistyczną w celu wykluczenia retinopatii. Testy laboratoryjne obejmowały pełną morfologię krwi, test laboratoryjny na chorobę weneryczną, testy czynnościowe wątroby, test anty-podwójnoniciowego DNA, analizę moczu, 24-godzinne pobranie moczu w celu pomiaru klirensu kreatyniny i wydalanie białka oraz pomiar szybkość sedymentacji erytrocytów, czas częściowej tromboplastyny, azot mocznika we krwi, stężenie kreatyniny w surowicy, immunoglobuliny surowicy (IgG, IgA i IgM), C3 i C4. Dane zostały zebrane w celu obliczenia Lupus Activity Criteria Count20 i ogólnoustrojowego Lupus erythematosus Activity Activity Index.21 Wszyscy pacjenci wypełnili kwestionariusz oceny wpływu artretyzmu w celu oceny ogólnego stanu zdrowia.22, 23
Oceny follow-up
Czas trwania badania wynosił 24 tygodnie. Co cztery tygodnie pacjenci byli oceniani przez badacza centralnego z powodu objawów tocznia rumieniowatego układowego i byli poddawani badaniom laboratoryjnym pod względem wskaźnika sedymentacji erytrocytów, poziomu azotu mocznikowego we krwi i poziomu kreatyniny w surowicy, a także pełnej morfologii krwi i analizy moczu. Dostarczono nową butelkę zawierającą 70 tabletek, a pacjenci byli pytani o to, czy mogliby pominąć przyjmowanie jakichkolwiek leków. Dodatkowo policzono pigułki. Podczas każdej wizyty pytano pacjentów o rozwój działań niepożądanych. Pacjentów oceniano za pomocą siatki Amslera24 podczas każdej drugiej wizyty, a pełne badanie oftalmologiczne wykonano po 24 tygodniach.
Główny wynik
Pierwotna miara wyniku została zdefiniowana jako czas do wystąpienia klinicznego zaostrzenia tocznia rumieniowatego układowego na podstawie rozwoju określonych objawów klinicznych zdefiniowanych zgodnie z Glossary Association Association of American Rheumatism, 25 lub zwiększenia ich nasilenia. Szczegóły oceny ciężkości są dostępne u autorów. Specyficzne objawy to łysienie; policzkowa wysypka; dyskopowa wysypka; światłoczuła wysypka; inna wysypka skórna przypisywana układowemu toczeń rumieniowaty, włączając toczeń rumieniowaty profundus, skórne zapalenie naczyń, albo pęcherzowe uszkodzenia; owrzodzenia gardła; limfadenopatia; zapalenie opłucnej; zapalenie osierdzia; artretyzm; i wzrost objawów konstytucyjnych. Ponadto u każdego pacjenta z ciężkim zaostrzeniem choroby zdefiniowanym poniżej uznano kliniczny zaostrzenie.
Drugorzędne wyniki
Określono dwa drugorzędne wyniki: zmianę wymaganej dawki prednizonu i nasilenie zaostrzenia choroby. Poważnym zaostrzeniem choroby było takie, które spowodowało wycofanie pacjenta z badania i składało się z któregokolwiek z poniższych: zajęcie układu nerwowego, zapalenie naczyń, aktywne zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie mięśni, nasilenie objawów lub oznak, które w opinii badacza stanowiły ciężkie zaostrzenie choroby lub jakiejkolwiek innej manifestacji, w przypadku której badacz uznał za konieczne zainicjowanie prednizonu lub zwiększenie dawki
[patrz też: troponina normy, enterococcus faecalis w moczu, mikrocytoza ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie wpływu wycofania siarczanu hydroksychlorochinonu w toczniu rumieniowatym układowym ad”